Mijn kleutertje

Voor het eerst naar de kleuterklas is een hele stap voor uw kind. Sommige kleuters hebben het daar wel moeilijk mee. Als ouder kunt u heel wat doen om uw kleuter daarbij te helpen.
Wij geven u, naast informatie over onze kleuterafdeling, dan ook graag enkele tips die u kunnen helpen zodat de grote stap naar de kleuterschool vlot verloopt.

Voor uw kleuter naar school gaat:

 • Vertel uw kleuter best een en ander over de kleuterklas en/of kom eens op bezoek. Na afspraak a.u.b.
 • “Dreig” niet met de school. De kleuterklas is geen “straf voor stoute kinderen”. Maar … uw peuter is al groot. Hij/zij “mag” al naar school!
 • Maak het leuk door samen een “boekentasje” te gaan kiezen.
 • Laat uw kleuter vertellen wat hij/zij verwacht van de school. Negatieve gevoelens mag u niet afwimpelen met dooddoeners als “flink zijn”.

En thuis ?

Het kan zijn dat u uw kleuter niet meer herkent, die eerste schooldagen.
Energiek … wordt prikkelbaar en moe.
Vrolijk … wordt teruggetrokken.
Stil … wordt een babbelaar of omgekeerd.
Luister naar uw kleuter en laat zeker merken dat u het begrijpt als hij het wat moeilijk heeft, die eerste dagen.

Laat dan even bekoelen … dit heeft zeker te maken met de nieuwe situatie en na een tijdje verloopt alles weer zoals vroeger. Praat er eens over met de juf, liefst niet over het hoofd van uw kind heen.

Besluit niet te vlug om uw kleuter thuis te houden. U maakt het de volgende keer alleen maar moeilijker!

En nu nog enkele praktische wenken…

 • Geef uw kleuter voldoende nachtrust.
 • Hoe meer u ons over uw kleuter vertelt, des te beter kunnen wij zijn ontwikkeling bevorderen. Een gesprekje met de kleuterleidster bevelen wij daarom echt aan.  Bericht ons als er iets in uw gezin is voorgevallen dat uw kind van streek maakt. We begrijpen dan beter waardoor uw kind zich anders gedraagt.
 • Als uw kind ziek is, waarderen wij het ten zeerste als u ons daarvan verwittigt. Zo mogelijk ook de aard van de ziekte en de vermoedelijke duur van de afwezigheid vermelden.  Gelieve uw kindje thuis te houden bij hoge koorts of een besmettelijke aandoening zoals diarree, …
 • Luister naar de verhalen waarmee uw kleuter van school komt.
 • Toon belangstelling en waardering voor de werkstukjes die uw kind uit de klas meebrengt en bedenk: alle begin is moeilijk, kinderhanden zijn nog onervaren en kleuters leren door te doen. Uw kind heeft er zijn hartje ingelegd. Bewonder daarom de werkjes, de meegebrachte prestaties en eerbiedig ze. Iets in de vuilnisbak werpen ontgoochelt uw kind heel erg. Geef de werkjes liever tijdelijk een plaatsje in de woonkamer of op de slaapkamer van uw kleuter.
 • Als uw kind gewend is geraakt aan het schoolgaan, breng het dan zo regelmatig mogelijk. Dit is belangrijk voor:

        – het contact met de kleuterleidsters.
        – het wennen aan de regelmaat.
        – het gevoel er helemaal bij te horen in de klas.

 • Tracht ook de begin- en einduren van de school te respecteren. Regelmatig te laat komen en/of te vroeg ophalen stoort de activiteiten in de klas.
 • Uw kind heeft buitenlucht nodig. Wij laten de kinderen regelmatig in de frisse lucht spelen en werken. Pas dan ook, zo mogelijk, de kledij van uw kind aan het weer van de dag aan.
 • Voorzie kledingstukken, zoals jasje, muts, sjaal, enz. en losse voorwerpen, zoals boekentasje, lunchdoos enz. van de naam van uw kind. Dit vermijdt het verwisselen en bevordert tevens het vinden van de eigenaar bij verlies.
 • Geef bij de verjaardag van uw dochtertje/zoontje geen snoep, wel fruit mee, of een nuttig speelgoedje. Het is geen verplichting!
 • Als tussendoortje kan uw kind een drankje op school kopen. Als u liever iets van thuis mee geeft, mag dat ook.
 • Voorzie gemakkelijke kledij, bv. broeken die de kleuters zelf kunnen losmaken, zodat ze zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.
 • Als uw kleuter thuiskomt met kleding van de school (ongelukje), gelieve deze dan zo snel mogelijk gewassen terug te bezorgen.
 • Alle informatie omtrent de school geven wij tijdig mee. Kijk daarom geregeld in de agenda.
 • Wij zijn altijd bereid om een schoolprobleem bespreekbaar te stellen

Onze kleuterafdeling

Op relatief korte tijd maakte het kleuteronderwijs, zowel op pedagogisch vlak als in didactisch opzicht, een enorme evolutie door. Toch werd, met al deze vernieuwde inzichten en technieken, nooit het doel van de kleuterschool uit het oog verloren:

 1. de harmonische ontwikkeling van de kinderlijke persoonlijkheid bevorderen.
 2. het vreugdevol spelen en experimenteren met allerlei materiaal en voorwerpen.
 3. de kleuter voorbereiden op de lagere school.

Het jaarprogramma in onze kleuterschool bestaat uit een opeenvolging van thema’s die de kleuters rechtstreeks aanspreken. Deze onderwerpen kiezen wij zodanig dat alle facetten van de opvoeding aan bod komen. Op die manier bereiden wij onze kleuters goed voor op de overgang naar het eerste leerjaar. Meestal werken wij gedurende één of twee weken aan zo’n thema of belangstellingspunt.

Doordat wij kiezen voor het systeem van keuzegroepen in de verschillende hoekjes van de klas, komen er per dag heel wat activiteiten aan bod.

Vroeger werkten de kleuters allen aan hetzelfde werkje op hetzelfde moment.  Vandaag gebeuren de activiteiten in kleine groepjes in verschillende hoekjes. De klas wordt daarom verdeeld in verschillende speel- en leerhoeken.  Deze hoeken komen tegemoet aan de natuurlijke ontwikkeling van het kind.  Zo leren de kleuters zelfstandig keuzes maken en eenvoudige opdrachten uitvoeren.  De juf behoudt het overzicht over de klas en begeleidt of helpt indien nodig.  Enkele voorbeeldjes …

 1. de crea-hoek
 2. het boekenhoekje
 3. de opvoedende spelen
 4. de poppenhoek
 5. de winkelhoek
 6. de verkleedhoek

We onderbreken deze drukke activiteiten in de voor- en de namiddag om even lekker buiten te hollen, te klimmen, te glijden en te fietsen.
Na de lunch krijgen onze peuters, zo ze dit wensen, de kans om te rusten in de slaapklas die door een gediplomeerde kinderverzorgster wordt begeleid.

Regelmatig gaan wij met onze kleuters op stap: naar het theater, naar het bos, …

Wij vieren ook heel regelmatig feest: grootouderfeest, sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, carnaval, verjaardagen, …