Bent u op zoek naar een unieke school ? Een school die nét dat ietsje meer voor uw kind doet ? Een school waar zowel de kinderen als de ouders zich goed bij voelen ? Dan bent u bij Basisschool de Brug aan het juiste adres.

Want de Brug is een school waar …..

· het welzijn van de leerlingen àltijd op de eerste plaats komt. En we daarom niet voor niets al jaren een Rode Neuzen-school zijn. Omdat wij aandacht willen schenken aan het welbevinden van élk kind.

· elk kind zichzelf kan ontplooien in zijn of haar eigen tempo

· oog is voor àlle kwaliteiten van elk kind

· een enthousiast team klaarstaat, elke dag opnieuw

· uw kind nog kan spelen in het groen, op de speelweides, …

· uw kind kan genieten van een warme maaltijd, soep of warme dranken

· een slaapklas ingericht is voor onze allerkleinsten

· een schoolbus uw kind veilig heen en weer brengt

· er verschillende paviljoenen bestaan waardoor de kinderen iets meer gespreid zitten

· onderwijs nog steeds kosteloos is en er gewerkt wordt met de wettelijke maximumfactuur, die we strikt volgen

· de aangepaste zorg hoog bovenaan de lijst staat, zorg op maat van het kind. Zowel ondersteunende zorg voor kinderen die het wat moeilijker hebben maar ook uitbreidende zorg voor kinderen die al wat uitdaging kunnen gebruiken

· uw kind terecht kan in de voor-of nabewaking

· al vanaf de 3e kleuterklas kennis gemaakt wordt met Frans

· actief burgerschap centraal staat in de opvoeding. U heeft dan ook binnen de levensbeschouwelijke vakken de keuze tussen niet-confessionele zedenleer en een aanbod van alle erkende wereldgodsdiensten.

· we openstaan voor vernieuwing, gebruik maken van I-pads, smartborden, chromebooks … We zijn volop de 21ste-eeuwse vaardigheden aan het implementeren waardoor we meegaan met onze tijd.

· er een nauwe samenwerking is met de gemeente en vele andere instanties uit de buurt

· we onze kinderen stevig voorbereiden op het secundair onderwijs: we begeleiden onze kinderen met ‘leren-leren’, praten over drugspreventie én leren hen omgaan met sociale media

· een open communicatie en goede samenwerking met de ouders belangrijk is

· boeiende uitstappen en schoolreizen georganiseerd worden

· ….

Kortom… een school waar uw kind een mooie start maakt voor de rest van zijn of haar leven én alle kansen krijgt voor een waardevolle toekomst.