Voorbewaking:
– Betalend: Een forfaitair bedrag van €1 per dag bij aankomst tussen 7u00 en 08u00. Na 8u00 is de voorbewaking gratis.
– Vanaf 7u00: Voorbewaking in Kabouterland voor iedereen.
– 8u00: De leerlingen van de lagere school worden naar de speelplaats gebracht. De kleuters blijven in Kabouterland.
– 8u30: Kleuters van Reuzenland worden opgevangen op hun eigen speelplaats.

Nabewaking kleuters:
– Betalend vanaf 15u25 (€2,50): Leerlingen krijgen een drankje en een vieruurtje.
– Alle kleuters worden opgevangen in Kabouterland tot 17u20.
– 17u30: Naschoolse opvang door Stekelbees.

Nabewaking lagere school:
– Betalend: Leerlingen krijgen een drankje en een vieruurtje.
– Alle leerlingen van de lagere school worden opgevangen in de refter en hebben mogelijkheid tot het maken van huiswerk. Nadien kunnen de kinderen zich nog uitleven op de speelplaats.