Onze school beschikt over een eigen schoolbus. Hierop dient het schoolreglement gerespecteerd te worden. Voor meer info kan u zich wenden tot het secretariaat.