Onze klassen

Hier kan u nalezen wat er op het programma staat in de verschillende klassen.

Eerste leerjaar

In het eerste leerjaar wordt de basis gelegd voor de verdere lagere schoolcarrière. Eindelijk leren lezen en schrijven. Toveren met cijfers.
Een heel avontuur…

Tweede leerjaar

De juf heeft aandacht voor de persoonlijkheid en interesses van de leerlingen.
Ze mogen dagelijks om beurten iets vertellen, laten horen of tonen van zichzelf. Ruzies worden steeds uitgepraat bij ons in de klas zodat iedereen met een tevreden gevoel naar huis gaat.

  • Maandag: Vertelkring: Wat heb je meegemaakt in het weekend ?
  • Dinsdag: Boekenkring: Welk boek vond je erg mooi ?
  • Woensdag: Nieuwskring: Wat heeft jou aangegrepen in de krant of op tv?
  • Donderdag: Muziekkring: Van welke muziek hou je ?
  • Vrijdag: Toonkring: Wat wil je graag eens tonen van bij jou thuis ?

Er is tijd voor opvoedende spelletjes bij ons in de klas.

Derde leerjaar

In het derde leerjaar breien we een vervolg aan wat er in het tweede leerjaar aan de kinderen aangeboden werd.  De verschillende kringen krijgen een vaste plaats doorheen het schooljaar.  Elke week wordt er een nieuw woordpakket aangeboden.  Het werken met de getallen tot 1000 vormt een nieuwe uitdaging.  Het cijferen en de staartdeling zijn enkele nieuwigheden die de kinderen tegenkomen.

Nieuw is dat de agenda op vrijdag wordt ingevuld.  Op die manier kunnen de kinderen hun taken, opdrachten en toetsen plannen.  Een heel belangrijk woord naar de volgende stap van hun groeiende zelfstandigheid. 

Nieuwe uitdagingen zoals het leren bereiden van simpele etenswaren (cupcakes, chocolademousse, pannenkoeken), het experimenteren rond techniek en het werken in groepjes komt volop aan bod tijdens het hoekenwerk op donderdag.  Tevens gaan de kinderen om de 14 dagen op donderdag zwemmen.

Naast het werken in de klas verspreiden we ons ook naar de wijdere omgeving van de school.  De leerwandeling rond de schoolbuurt, een uitstap naar het Provinciaal Suske en Wiske-Kindermuseum en de jaarlijkse uitstap naar Planckendael zijn enkele weerkerende uitstappen.  

Kortom, een nieuwe wereld die voor hen opengaat!

Vierde leerjaar

In het vierde leerjaar gebruiken we als basis de kennis van het 1ste, het 2de en het 3de  leerjaar en samen werken we een heel schooljaar verder om ons degelijk voor te bereiden op een vlotte overgang naar het 5de leerjaar.

We werken aan leren leren voor toetsen, begrijpend lezen, werken met kommagetallen, zelfstandig werk tijdens contractwerk en samenwerken tijdens een groepswerk of hoekenwerk en nog zo veel meer.

Afwisseling van het werk in de klas krijgen we door middel van uitstappen met trein, tram of bus, sportklassen, spreekkringen, lesjes drama, enz…

Kortom, mis het vierde leerjaar niet!

Vijfde leerjaar

Ja, dit is een moeilijk jaar!

Maar met de nodige begeleiding vinden we van iedereen hun talenten. Deze gaan we optimaal benutten. Samenwerken leren we hier super vlot. Zo kunnen we elkaar helpen. Want we leren het meest van elkaar. Daarom zitten we in onze klas in groepjes.

Het zelfstandig werk en het leren leren springen er zeker uit dit jaar. Maar we doen ook aan technieklessen, tekenlessen, spelen met getallen, filmpjes maken op de I-pads, uitstappen, …

En natuurlijk mogen we de nieuwe taal Frans niet vergeten! We besteden enorm veel aandacht aan de correcte uitspraak. Elke week leren we wel iets nieuw bij. We leren ook dialogen lezen, voorbrengen en zelfs ZELF maken.

Bonjour dans la cinqième classe!

Zesde leerjaar

Samenwerken, leren, genieten, in- en ontspannen zijn kernwoorden van het zesde leerjaar!
Onze leerlingen worden naarmate het schooljaar vordert, echte zelfstandige studenten met een inzicht in planning en studeren. Dit door verschillende werk- en groeperingsvormen te hanteren. Ook wordt er vaak klasdoorbrekend gewerkt, zo krijgen we een hechte groep zesdeklassers.   

Lessenrooster

Ons dynamisch team zet zich dagelijks in voor elk kind en verleent het een degelijk en toekomstgericht onderwijs!

Differentiatie, hoekenwerk, contractwerk en keuzetaken zijn bij ons geen loze begrippen.

Frans vanaf de derde kleuterklas

Overtuig u zelf en kom gerust eens kijken en bespreken.

Eerste graad (1ste en 2de leerjaar)

Nederlands
14 x 25 minuten
Lezen, spreken, taalbeschouwing, luisteren, schrijven, vaardigheden.
Wiskunde
12 x 25 minuten
Getallen, meten, meetkunde, problemen oplossen, attitudes
Wereldoriëntatie
12 x 25 minuten
Natuur, ruimte, tijd, mens, maatschappij, technologie
Muzische Vorming
8 x 25 minuten
Beeld, drama, muziek, beweging, media
Lichamelijke opvoeding
2 x 50 minuten       
Levensbeschouwelijke vakken
2 x 50 minuten

Er wordt ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden.  We werken o.a. rond de Axenroos, een speciale methode om zichzelf en de anderen beter te leren kennen.

Tweede graad

Nederlands
7 x 50 minuten
Lezen, spreken, taalbeschouwing, luisteren, schrijven, vaardigheden.
Wiskunde
6 x 50 minuten
Getallen, meten, meetkunde, problemen oplossen, attitudes
Wereldoriëntatie
6 x 50 minuten
Natuur, ruimte, tijd, mens, maatschappij, technologie
Muzische Vorming
4 x 50 minuten
Beeld, drama, muziek, beweging, media
Lichamelijke opvoeding
2 x 50 minuten       
Levensbeschouwelijke vakken
2 x 50 minuten

Voor de sociale vaardigheden wordt er hier ook gewerkt rond de Beertjes van Mauchenbaum.

Derde graad

Nederlands
7 x 50 minuten
Lezen, spreken, taalbeschouwing, luisteren, schrijven, vaardigheden.
Tweede taal (Frans)
3 X 50 minuten
Wiskunde
6 x 50 minuten
Getallen, meten, meetkunde, problemen oplossen, attitudes
Wereldoriëntatie
5 x 50 minuten
Natuur, ruimte, tijd, mens, maatschappij, technologie
Muzische Vorming
3 x 50 minuten
Beeld, drama, muziek, beweging, media
Lichamelijke opvoeding
2 x 50 minuten       
Levensbeschouwelijke vakken
2 x 50 minuten

Sociale vaardigheden komen leergebiedoverschrijdend aan bod via klasgesprekken, groepswerk, pestbusters, tutor