De oudervereniging is een dynamische groep van enthousiaste ouders die zich vrijwillig, samen met de leerkrachten en de schooldirectie, inzetten voor een aangename en toffe schoolsfeer waarin iedereen zijn talenten ten volle kan ontwikkelen.

 Bedoeling is om via allerlei activiteiten gelden in te zamelen die kunnen aangewend worden om leermiddelen aan te kopen of om de schoolinfrastructuur te moderniseren en te vernieuwen. Zo danken onze kleuters hun ProWise-borden aan de VZW.

Tevens tracht dit comité bij zoveel mogelijk ouders de passieve schoolinteresse om te buigen naar een meer actieve betrokkenheid. Deze medewerkers hebben tot doel te helpen waar het kan, opdat onze kinderen zouden kunnen genieten van kwaliteitsonderwijs in de best mogelijke omstandigheden.

Iedereen kan jaarlijks lid worden van deze Vriendenkring.  Via de kinderen krijgt u daarvoor de inschrijvingsmogelijkheid.