Milieuzorg op school

Onze visie op MOS

Kinderen vormen de toekomst en daarmee ook de toekomst van onze planeet. Daarom is het zo belangrijk dat wij, als leerkrachten, kinderen bewust maken van hun leven op Aarde. We laten ze kennis maken met al het moois dat de Aarde te bieden heeft, maar ook met de problemen waarmee de Aarde te kampen krijgt; problemen veroorzaakt door de mens! We trachten hen te motiveren om deze problemen aan te pakken, naar oplossingen te zoeken, te voorkomen dat er nog meer problemen bij komen. Hiervoor is het belangrijk dat de kinderen weten wat de gevolgen zijn indien deze problemen niet worden aangepakt; gevolgen die zij zelf zullen ondervinden.

In de eerste plaats willen wij onze kinderen kennis mee geven, kennis rond de vijf MOS-thema’s, namelijk: afval, water, energie, verkeer en natuur. Deze kennis willen we vervolgens in de praktijk gaan omzetten, waarbij de klemtoon ligt op het aanleren van vaardigheden. Door het bijbrengen van kennis, het aanleren van vaardigheden, kringgesprekken, overdracht van waarden en normen, … hopen wij bij onze kinderen een bewustwording te creëren. Zich bewust zijn van het belang van het milieu en hier op een respectvolle manier mee omgaan.

De realisatie hiervan gebeurt voor een deel in de klaspraktijk en dan voornamelijk tijdens de lessen WereldOriëntatie. Maar om dit alles meer kracht bij te zetten, is er ook MOS op onze school. Via activiteiten, projecten, affiches, uitstappen, … willen wij het belang van milieuzorg extra in de verf zetten. Hierbij zijn onze Groene Ridders de brug tussen het leerkrachtenteam en de leerlingen.

School maak je echter niet alleen, hetzelfde geldt voor onze MOS-werking. Naast de leerlingen, moeten we ook onze ouders bereiken en hen overtuigen van het belang van milieuzorg, zodat zij mee achter onze visie kunnen staan. De wereld is groter dan onze school alleen, dus willen wij ook met onze MOS-werking naar buiten komen, onder het motto:

Hoe meer mensen zich inzetten voor het milieu, hoe meer baat onze planeet daarbij heeft!!!