NOA is een ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen in het gewone onderwijs. We verwijzen graag naar de officiële website.

  • Algemene leiding: Jée Wuyts
  • Coördinator: Sara Martens
  • Schoolankers : Ilja Wouters en Wendy Janssens
  • Schoolmedewerkers: Ilja Wouters – Wendy Janssens – Annemie Thys – Diane Brosius