Vriendenkring en oudercomité

Vanzelfsprekend zijn er een vriendenkring en een oudercomité actief.  Bedoeling is om via allerlei activiteiten gelden in te zamelen die kunnen aangewend worden om leermiddelen of om de schoolinfrastructuur te moderniseren en te vernieuwen.

Orbas Oudercomité

Tevens tracht het oudercomité bij zoveel mogelijk ouders de passieve schoolinteresse om te buigen naar een meer actieve betrokkenheid.

De medewerkers van ons oudercomité hebben tot doel te helpen waar het kan, opdat onze kinderen zouden kunnen genieten van kwaliteitsonderwijs in de best mogelijke omstandigheden.

Vriendenkring “De Nieuwe Brug”

Deze vriendenkring richt activiteiten in waarvan de opbrengsten aangewend worden om materiaal (boeken, toestellen, …) aan te kopen die door de leerlingen kunnen gebruikt worden om hun leerproces te bevorderen.
Iedereen kan jaarlijks lid worden van deze vriendenkring.  Via de kinderen krijgt u daarvoor de inschrijvingsmogelijkheid.