Schooluren:
Zorg er steeds voor dat uw kind tijdig op school is. Laatkomers melden zich eerst op het secretariaat.
Maandag
08.45 – 12.20
13.20 – 15.10
Dinsdag
08.45 – 12.20
13.20 – 15.10
Woensdag
08.45 – 12.20
Donderdag
08.45 – 12.20
13.20 – 15.10
Vrijdag
08.45 – 12.20
13.20 – 15.10


Voorbewaking vindt plaats in Kabouterland aan de Rode Kruislaan vanaf 7.00h!


Nabewaking met mogelijkheid tot het maken van huiswerk.
Maandag: 15.25 h. – 17.30 h.
Dinsdag: 15.25 h. – 17.30 h.
Woensdag : 12.35 h. – 13.00 h. (kinderen eten hun boterhammen in onze school op)
Donderdag: 15.25 h. – 17.30 h.
Vrijdag: 15.25 h. – 17.30 h.


Nadien worden de kinderen telkens naar de Stekelbees, de gemeentelijke naschoolse opvang gelegen aan de Hoge Baan naast het oude klooster, gebracht. Hier wordt opvang voorzien tot 19.00 uur. Kostprijs voor de nabewaking bedraagt €2,5 per kind per dag. Telefoonnummer voor- en nabewaking: 0484 /28 32 08.

Kijkdagen:
Kijkdagen voor nieuwe leerlingen gaan door op volgende woensdagen:
– 19 oktober 2022
– 14 december 2022
– 08 februari 2023
– 22 maart 2023
– 3 mei 2023

Maaltijden en drank:
Uw kind kan tijdens de middagpauze een eigen lunchpakket, soep of warme maaltijd nuttigen.
OPGELET: Warm eten wordt maandelijks besteld. U krijgt het menu via Smartschool doorgestuurd. Indien
u de maaltijd niet op voorhand besteld heeft, kan uw kind geen middagmaal eten. Wanneer
uw kind zijn of haar lunchpakket vergeten is, zal een alternatief worden aangeboden en
aangerekend. Uw kind kan drank ( enkel melk, water plat of bruis) meebrengen van thuis in
een herbruikbare drinkfles. Frisdrank en fruitdranken zijn verboden.
Al wat u bestelde, zal via factuur aangerekend worden in één keer op het einde van de
maand. Wij verzoeken u om deze binnen de 30 dagen te voldoen.

Prijzen:
Thee € 0,50
Soep € 1,25

Warm eten kleuter € 4
Warm eten lagere school € 4,25

Lichamelijke opvoeding, Zwemmen:
Voor lichamelijke opvoeding is het turn T-shirt van onze school verplicht vanaf
het eerste leerjaar. Deze zijn te verkrijgen op het secretariaat voor € 10.
Verder hebben ze nog gepaste kledij nodig nl. turnpantoffels of sportpantoffels
(maar niet diegenen die ook de ganse dag gedragen worden = zand in turnzaal) en
korte broek. Gelieve dit alles in een gepast turn- of rugzakje te stoppen en zowel op het
zakje als op de kledij een naam of merkteken aan te brengen. Schrijf in de
sportpantoffels of turnpantoffels naam en klas.
De leerlingen van het tweede en het derde leerjaar zwemmen op donderdag,
dit omwille van de hoge vervoerskosten binnen de maximumfactuur. Dit gebeurt
wekelijks op donderdag. We starten in september met het derde leerjaar, tijdens de
tweede helft van het schooljaar is het tweede leerjaar aan de beurt.
Voor de zwemles hebben onze leerlingen uiteraard een badpak of zwembroek
(aanpassend model) nodig.
Leerlingen in schoolverband zijn verplicht een bepaalde kleur van badmuts te dragen.
o Groen voor kinderen die watergewenning volgen
o Oranje voor kinderen die hebben leren zwemmen maar nog niet zelfstandig
25m kunnen zwemmen
o Blauw voor kinderen die zelfstandig 25 meter kunnen zwemmen
Deze badmutsen kunnen bij de turnleerkracht besteld worden tegen de prijs van € 1.
Leerlingen die niet deelnemen aan de zwemles brengen een doktersbriefje mee.
Zwemmen is een verplichte les. Indien uw kind zijn of haar zwemgerei thuis vergeten
is, zal de school een zwemzak aanbieden. Om misbruik te vermijden wordt hiervoor €1
aangerekend. De toegangsprijs van het zwembad bedraagt per beurt € 2. De Vlaamse
Gemeenschap betaalt deze kostprijs voor 1 leergroep (3de leerjaar). Zij zwemmen gratis.
Busvervoer wordt betaald door de school.


Busvervoer ophaaldienst:

Alleen op regelmatige basis kan uw kind met onze schoolbus meerijden. Voor alle kleuters en
voor leerlingen van de lagere school die wonen buiten een perimeter van 4km van onze school is
de ophaaldienst gratis. Leerlingen die binnen de perimeter van 4km wonen betalen voor de
ophaaldienst. Onze prijzen komen overeen met de prijzen van “De Lijn”.
Er wordt gestopt op bepaalde afgesproken stopplaatsen.
Indien uw kind niet klaar staat, wordt er niet gestopt. Zo wordt er zo weinig mogelijk
tijd verloren. Indien uw kind niet hoeft opgehaald te worden gelieve dan de school of bus
begeleidster te verwittigen via volgende nummers:
➔ secretariaat: 03/636 11 44
➔ busbegeleiding: 0465/09 58 44
Tijdens de busrit gelden een aantal afspraken. Deze werden opgesteld door de busbegeleidster,
de chauffeur en de directie. Leerlingen dienen zich aan deze afspraken te houden. Indien dit niet
gebeurt, zal de directie de ouders contacteren en indien nodig zal de leerling het busvervoer
ontzegd worden.
Tijdens het wachten op de bus, of na het afstappen van de bus is de school niet
verantwoordelijk. Voor jonge kinderen is een eigen begeleider dus aangewezen. Storend
gedrag voor buurtbewoners of pestgedrag wordt niet getolereerd.
Voor inlichtingen in verband met veranderingen dient u zich steeds tot het secretariaat te
wenden.


We hopen op een fijne samenwerking en wensen al onze leerlingen een fijn schooljaar!